3 Chứng chỉ hành nghề xây dựng
banner web
Trang chủ >> Lịch khai giảng


Kính gửi: THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Căn cứ Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (kể từ ngày 01/01/2010 các đơn vị, cá nhân tham gia trực tiếp hoạt động quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình  phải có chứng nhận nghiệp vụ bồi dưỡng quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình);

Căn cứ thông tư 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và giám sát thi công xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 698/QĐ-BXD ngày14 tháng 5 năm 2008 của Bộ Xây dựng về việc công nhận cơ sở đào tạo nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 1164/QĐ-BXD ngày 15/12/2009 của Bộ Xây dựng về việc công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý dự án xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 14/2011/TT-BXD ngày 25 tháng 11 năm 2011của Bộ Xây dựng quy định về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư;


 

TT

 

KHOÁ ĐÀO TẠO

 

TẠI HÀ NỘI, ĐÀ NẴNG, TPHCM

 

KINH PHÍ

 

1

 

NGHIỆP VỤ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 

1.000.000VNĐ/Học viên

 

2

 

NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦUHƯỚNG DẪN THÔNG TƯ SỐ 10/2010/TT-BKH NGÀY 13/5/2010

 

800.000VNĐ/Học viên

 

1.000.000VNĐ/Học viên

 

3

 

QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THÔNG TƯ SỐ 25/2009/TT-BXD NGÀY 29/7/2009

 

1.100.000 VNĐ/Học viên

 

4

 

GIÁM SÁT THI CÔNG XDCT CẤP CHỨNG NHẬN 3 LV (XD DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP, HTKT;GIAO THÔNG; THUỶ LỢI)

 

1.300.000VNĐ/HV/1 LV

 

5

 

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

 

1.000.000VNĐ/Họcviên

 

6

 

GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

 

1.200.000VNĐ/Họcviên

 

7

 

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

 

1.300.000VNĐ/Họcviên

 

8

 

ĐÀO TẠO VỀ MÔI GIỚI, ĐỊNH GIÁ, QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH BẤT ĐỘNG SẢN

 

 CĐ 1 : 1.000.000VNĐ/HV

 

CĐ 2 : 1.200.000VNĐ/HV

 

CĐ 3 : 1.000.000VNĐ/HV

 

9

 

CHỨNG NHẬN AN TOÀN LAO ĐỘNG

 

900.000VNĐ/Học viên

 

10

 

ĐÀO TẠO THÍ NGHIỆM VIÊN VÀ QUẢN LÝ PHÒNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XD

 

4.000.000 VNĐ Họcviên

 

11

 

ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG

 

1.500.000 VNĐ/Học viên

 

12

 

 LẬP DỰ TOÁN VÀ ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG CT

 

1.000.000VNĐ/Học viên

 

13

 

QUẢN LÝ CHI PHÍ XD CÔNG TRÌNH

 

1.000.000VNĐ/Học viên

 

14

 

NGHIỆP VỤ THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

 

1.000.000VNĐ/Học viên

 

15

 

NGHIỆP VỤ KHẢO SÁT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

 

1.000.000VNĐ/Học viên

 

16

 

NGHIỆP VỤ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CTXD

 

1.000.000VNĐ/Học viên

 

17

 

NGHIỆP VỤ VĂN PHÒNG, VĂN THƯ LƯU TRỮ

 

1.000.000VNĐ/Học viên

 

Đã bao gồm tài liệu học tập, điểm tâm giữa giờ và chứng nhận bồi dưỡng


1. Thời gian đăng ký và thủ tục nhập học: Kính đề nghị đơn vị tham dự khoá tập huấn gửi công văn danh sách học viên tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ trước 03 ngày cho mỗi khoá học.  Học viên nộp 2 ảnh (3x4), CMT phô tô, bằng phô tô vào ngày khai giảng lớp học.

2. Địa điểm học :   Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội .

Hậu đào tạo: Sau khi kết thúc khoá học, học viên sẽ được Cấp chứng chỉ, chứng nhận theo đúng quy định của pháp luật, chứng chỉ có đóng dấu nổi của cơ sở đào tạo đã được Bộ Công an kiểm tra chống giả mạo. Được tư vấn làm cc hành nghề thiết kế, giám sát, kỹ sư định giá...

Mọi chi tiết và đăng ký khóa học xây dựng xin liên hệ:

- Hotline 24/7: 0902.891.518 / 0985.812.989 (Tư vấn chứng chỉ, tuyển sinh đào tạo)


Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status