banner web

Kỹ năng Lãnh đạo & quản lý hiệu quả

I. Giới thiệu:

Với mỗi tổ chức, doanh nghiệp thì người quản lý là người giữ linh hồn, truyền cảm hứng và dẫn dắt tổ chức đi lên. Lãnh đạo là một nghệ thuật, một nhiệm vụ chứ không phải chức vụ hay một cái ghế. Song triết lý đơn giản đó không phải nhà lãnh đạo nào cũng hiểu thấu đáo. Thay đổi phương thức lãnh đạo và quản lý trong một thế giới hội nhập để xây dựng một doanh nghiệp trường tồn hay giữ cách thức quản lý truyền thống để tổ chức của mình không bị "bật bãi" là một câu hỏi lớn của chủ doanh nghiệp.
Hoàn thành khóa học này, học viên sẽ thay đổi nhận thức về lãnh đạo và quản lý nhằm nâng cao khả năng xây dựng chiến lược cho tổ chức, khả năng điều hành và động viên, khích lệ nhân viên góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty.

II. Mục tiêu:

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ thực hiện được:
- Hiểu khái niệm về quản lý;
- Phân biệt lãnh đạo và quản lý;
- Tư duy của người quản lý;
- Vai trò, trách nhiệm và công việc của người lãnh đạo và quản lý;
- Áp dụng kỹ năng quản lý, giám sát nhân viên cấp dưới hiệu quả;
- Giao quyền, giao việc cho cấp dưới làm việc;
- Thiết lập mục tiêu và lập kế hoạch triển khai;
- Vận dụng các kỹ năng tạo động lực làm việc cho nhân viên;
- Có kỹ năng giải quyết và tổ chức công việc hiệu quả;
- Áp dụng tốt các phương thức điều hành, hội họp.

III. Nội dung chính:

 

1. Phát huy tiềm năng để sống, học tập và làm việc hiệu quả

a. Nguyên tắc hành động của lớp học

b. Quá trình tiếp nhận thông tin (cơ chế hoạt động của não)

c. Học qua trải nghiệm

d. Quy trình học kỹ năng

2. Kỹ năng Lãnh đạo hiệu quả:

a. Khái niệm lãnh đạo

b. Phân biệt lãnh đạo và quản lý

c. Vai trò, trách nhiệm và công việc của một người lãnh đạo

d. Nhận biết phong cách lãnh đạo hiệu quả

e. Lãnh đạo và xây dựng văn hóa doanh nghiệp

3. Kỹ năng giao việc để thành công

a. Khái niệm và phân loại giao việc

b. Nguyên tắc và thời điểm giao việc

c. Kỹ năng thực hiện các bước giao việc

4. Kỹ năng lập kế hoạch

a. Mục tiêu SMART

b. Kế hoạch hành động STARS:

1. Thiết lập kế hoạch hành động

2. Khích lệ và giám sát

3. Tổng kết và đánh giá

5. Kỹ năng tổ chức công việc

a. Nguyên tắc tổ chức công việc

b. Mục tiêu công việc

c. Kế hoạch triển khai

d. Tổ chức thực hiện

6. Kỹ năng điều hành hội họp hiệu quả

a. Khái niệm và tầm quan trọng

b. Các phương pháp điều hành

c. Phương pháp điều hành đồng đội cùng sáng tạo

1. Khởi tạo ý tưởng

2. Sơ đồ tư duy

3. Tư duy tổng thể

IV. Học phí:

2.000.000 VNĐ/HV/khóa

Các tin khác
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status