banner web
Trang chủ Tin tức

Văn bản pháp quy

Nghị định 46/2015/NĐ-CP của Chính Phủ quản lý chất lượng và bảo trì công trình Xây Dựng

Nghị định 46 về quản lý chất lượng công trình xây dựng trong công tác khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng; về bảo trì công trình xây dựng và giải quyết sự cố công trình xây dựng
(Cập nhật: 21-07-2015 23:30:05)

Sẽ ban hành 6 nghị định hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng

Luật Xây dựng 2014 được Quốc hội thông qua đã đánh dấu một bước đổi mới căn bản, toàn diện về thể chế, chính sách quản lý đầu tư xây dựng.
(Cập nhật: 21-10-2014 12:01:58)

Thông tư số 11/2014/TT-BXD quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình

Ngày 25/8, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 11/2014/TT-BXD về việc Quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dưng của tổ chức, cá nhân tham gìa hoạt động xây dựng công trình.
(Cập nhật: 29-09-2014 22:33:04)

Thông tư số 12/2014/TT-BXD ngày 25/08/2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị.

Thông tư số 12/2014/TT-BXD ngày 25/08/2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị.
(Cập nhật: 29-09-2014 22:27:57)

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành mốt số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
(Cập nhật: 05-08-2014 21:39:20)

Thông tư số 09/2014/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số điều hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng

THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng
(Cập nhật: 30-07-2014 22:53:54)

Thông tư hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Sở Xây dựng

Thanh tra sở thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 24 Luật Thanh tra số 56/2010/QH12, Điều 13 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thanh tra
(Cập nhật: 26-05-2014 22:38:50)

Thông tư số 04/2014/TT-BXD ngày 22/04 hướng dẫn giám định tư pháp trong hoạt động đầu tư xây dựng

Thông tư này quy định về điều kiện năng lực, công bố thông tin các cá nhân, tổ chức giám định tư pháp, áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên môn về giám định tư pháp, hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện giám định tư pháp và chi phí giám định tư pháp trong hoạt động đầu tư xây dựng.
(Cập nhật: 19-05-2014 23:03:48)

Luật số 43/2013/QH13 của Quốc hội : Luật đấu thầu

Luật số 43/2013/QH13 của Quốc hội : Luật đấu thầu
(Cập nhật: 24-04-2014 22:16:23)

Thông tư số 19/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013 của Bộ Xây dựng Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phương tiện quảng cáo ngoài trời.

Thông tư số 19/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013 của Bộ Xây dựng Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phương tiện quảng cáo ngoài trời.
(Cập nhật: 24-04-2014 22:14:56)

Thông tư số 02/2014/TT-BXD ngày 12/02/2014 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số xử phạt vi phạm hành chính xây dựng

Thông tư số 02/2014/TT-BXD ngày 12/02/2014 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở.
(Cập nhật: 24-02-2014 21:43:33)

Thông tư liên tịch số 21/2013/TTLT-BXD-BCT-BTTTT ngày 27/12/2013 của Bộ Xây dựng - Bộ Công Thương - Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tư liên tịch số 21/2013/TTLT-BXD-BCT-BTTTT ngày 27/12/2013 của Bộ Xây dựng - Bộ Công Thương - Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về dấu hiệu nhận biết các loại đường dây, cáp và đường ống được lắp đặt vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung.
(Cập nhật: 11-02-2014 21:26:30)

Thông tư 27 /2013/TT-BLĐTBXH Quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

Thông tư này hướng dẫn thực hiện Khoản 4, Điều 150 Bộ luật lao động quy định về điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động
(Cập nhật: 14-12-2013 20:39:28)

Chỉ thị Về việc tăng cường quản lý chất lượng đảm bảo an toàn hệ thống giàn giáo sử dụng trong thi công xây dựng công trình

Chỉ thị Về việc tăng cường quản lý chất lượng đảm bảo an toàn hệ thống giàn giáo sử dụng trong thi công xây dựng công trình
(Cập nhật: 17-11-2013 20:24:04)

THÔNG TƯSửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế

THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị
(Cập nhật: 08-11-2013 21:52:14)

Thông tư số 17/2013/TT-BXD ngày 30/10/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.

Thông tư số 17/2013/TT-BXD ngày 30/10/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.
(Cập nhật: 08-11-2013 21:49:38)

Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/09/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng

Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/09/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng
(Cập nhật: 12-10-2013 10:17:10)

Thông tư số 22/2010/TT-BXD ngày 03/12/2010 của Bộ Xây dựng quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình

Thông tư số 22/2010/TT-BXD ngày 03/12/2010 của Bộ Xây dựng quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình
(Cập nhật: 12-10-2013 10:14:10)

Thông tư số 15/2013/TT-BXD ngày 26/09/2013 của Bộ Xây dựng Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả

Thông tư số 15/2013/TT-BXD ngày 26/09/2013 của Bộ Xây dựng Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả
(Cập nhật: 10-10-2013 19:47:53)

Quyết định số 859/QĐ-BXD ngày 13/09/2013 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc lĩnh vực nhà ở.

Quyết định số 859/QĐ-BXD ngày 13/09/2013 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc lĩnh vực nhà ở.
(Cập nhật: 24-09-2013 23:42:26)

Thông tư số 07/2013/TT-BXD ngày 15/05/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà

hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ.
(Cập nhật: 25-06-2013 22:00:57)

Quyết định số 544/QĐ-BXD ngày 31/5/2013 của Bộ Xây dựng về việc Phê duyệt Chương trình đào tạo bồi dưỡng thanh tra viên ngành Xây dựng.

Quyết định số 544/QĐ-BXD ngày 31/5/2013 của Bộ Xây dựng về việc Phê duyệt Chương trình đào tạo bồi dưỡng thanh tra viên ngành Xây dựng.
(Cập nhật: 12-06-2013 14:44:23)

Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/04/2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/04/2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
(Cập nhật: 07-06-2013 13:47:21)

THÔNG TƯ Hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị.
(Cập nhật: 04-06-2013 13:07:38)

Nghị định 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý chất lượng công trình xây dựng,
(Cập nhật: 24-05-2013 13:52:20)

BXD Ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia đối với một số ngành nghề

Ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia đối với các nghề:Vận hành Máy xây dựng (nhóm máy phục vụ thi công, gia công cốt liệu);Vận hành Nhà máy Xử lý chất thải rắn và Điện dân dụng
(Cập nhật: 17-05-2013 08:59:20)

Quyết định 439/QĐ-BXD ngày 26/4/2013 BXD về việc công bố Tập Suất vốn đầu tư xây dựng và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình

Quyết định 439/QĐ-BXD ngày 26/4/2013 BXD về việc công bố Tập Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2012.
(Cập nhật: 09-05-2013 15:18:26)

Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 BXD hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị

THÔNG TƯHướng dẫn xác định, quản lý chi phíquy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị
(Cập nhật: 09-05-2013 15:10:51)

Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012

THÔNG TƯHướng dẫn chi tiết một số nội dung củaNghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng
(Cập nhật: 02-05-2013 14:15:25)

Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15/08/2013 của Bộ Xây dựng Quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình

Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15/08/2013 của Bộ Xây dựng Quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình.
(Cập nhật: 24-09-2013 23:35:50)

Thông tư 14/2011/TT-BXD ngày 25 tháng 11 năm 2011 của Bộ Xây dựng quy định về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận

Thông tư 14/2011/TT-BXD ngày 25 tháng 11 năm 2011 của Bộ Xây dựng quy định về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư
(Cập nhật: 09-01-2013 11:40:16)

Thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 13 tháng 05 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu

Thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 13 tháng 05 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu
(Cập nhật: 09-01-2013 11:39:38)

Quyết định số 995/QĐ-BTC ngày 07/05/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 46/2010/TT-BTC

Quyết định số 995/QĐ-BTC ngày 07/05/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 46/2010/TT-BTC
(Cập nhật: 09-01-2013 11:38:24)

Nghị định 59/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Nghị định này quy định chi tiết một số nội dung thi hành Luật Xây dựng năm 2014 về quản lý dự án đầu tư xây dựng, gồm: Lập, thẩm định, phê duyệt dự án; thực hiện dự án; kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng; hình thức và nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng.
(Cập nhật: 02-07-2015 17:36:31)

Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/05/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị.

Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/05/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị.
(Cập nhật: 13-08-2013 21:00:29)

NGHỊ ĐỊNH SỐ 48/2010/NĐ VỀ HỢP ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

NGHỊ ĐỊNH SỐ 48/2010/NĐ VỀ HỢP ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
(Cập nhật: 02-01-2013 11:05:16)

Thông tư 11/2014/TT-BXD Bộ Xây Dựng quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng

Bộ Xây Dựng ban hành thông tư 11/2014/TT-BXD Bộ Xây Dựng công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng
(Cập nhật: 12-01-2016 21:30:25)
Trang:  1  2  
Tin tức trong ngành
Đào tạo quản lý
Chương trình phát triển kỹ năng PR Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế, sự tham gia của Việt Nam trên các diễn đàn kinh tế mới sẽ mở ra những thời cơ...
Liên kết

Chia sẽ

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Hà Nội: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Hotline: 0902.891.518 - 0985.812.989
Email:
education54@gmail.com; Website: http://daotaocanbo.com

DMCA.com Protection Status